Een strategie die uitvoerig getest is

Waarom kiezen we voor deze aanpak? Het is een strategie die werkt.

Na een simulatie met historische gegevens, die hieronder is weergegeven, zijn we in 2013 begonnen om voor eigen rekening te handelen. Het resultaat gaf vertrouwen. 

Wilt u meer weten over de strategie, resultaten of simulatie (lees hier kanttekeningen bij onze simulatie)? Vraag ons naar onze White Paper. Of volg onze blog waar we stap voor stap de strategie zullen toelichten.

Een simulatie van de regels laat zien dat deze strategie heeft gewerkt.

Simulatie van de asset allocatie strategie

Deze simulatie laat zien dat de strategie in het verleden goed gewerkt heeft. Dit biedt geen garanties voor de toekomst. Lees hier wat u moet weten over een simulatie.

Een strategie simulatie

Wat u moet weten over een simulatie met historische gegevens:
Alle rendementen in een gesimuleerde strategie hebben bepaalde inherente beperkingen, ook onze strategie. Het rendement van een gesimuleerde strategie kan nooit de echte handelskosten of de werkelijke managementkosten meenemen.

De transacties in een gesimuleerde strategie zijn nooit echt uitgevoerd, dus het is mogelijk dat de prijzen die gehanteerd zijn in de praktijk hoger of lager uitvallen. Ook is het mogelijk dat de marktliquiditeit of het moment waarop transacties uitgevoerd worden invloed hebben op het uiteindelijke werkelijke rendement. Het nadeel van een gesimuleerde strategie is dat het ontwerp ervan bewust of onbewust altijd beïnvloed is door het verleden. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

In de resultaten van deze simulatie zijn wel handelskosten meegenomen, maar niet de management fee. De resultaten zijn gemeten over een periode 1991 tot 2019.