Waardering is niet hetzelfde als de prijs

Vergelijk de prijs met de winst om te bepalen of deze hoog of laag is

Een aandeel heeft een prijs.​ Maar​ hoe weet u of de prijs hoog of laag is? Is een huis van 100.000 euro goedkoop of duur? Goedkoop als het in het centrum van een grote stad ligt, maar duur als het een garagebox blijkt te zijn. Duur of goedkoop hangt dus van andere zaken af. Dit geldt ook voor aandelen. Bij aandelen zijn we geïnteresseerd in de winst. Dus daar vergelijken we mee. Dan krijgen we de koers/winst verhouding, ofwel price/earnings, ofwel PE.

Bijvoorbeeld:
• Is de koers 10 en de winst 1? Dan is de koerswinstverhouding 10. In 10 jaar heeft u uw inleg (koers) terug.
• Is de koers 10 en de winst 2? Dan is de koerswinstverhouding 5. In 5 jaar heeft u uw inleg (koers) terug.

Dus: hoe lager de koerswinstverhouding, hoe beter, en des te aantrekkelijker. Dit geldt voor een aandeel als Philips of Unilever, maar ook voor een index (een groot mandje met verschillende aandelen, de ‘markt’). In onze strategie kijken we alleen naar de markt en niet naar individuele aandelen. Als vuistregel, een niveau boven 20 wordt in het algemeen hoog genoemd, een niveau onder 14 laag.

Nu gaan we een stapje verder. Zo’n mandje aandelen bestaat uit verschillende bedrijven die verschillen op de economische cyclus reageren. De Shiller PE biedt daarvoor een oplossing.

De Shiller PE: de favoriete waardering van de professional

De Shiller PE gebruikt de gemiddelde winst
• Het PE in  de Shiller PE staat voor Price/Earnings, of wel Koers/Winst. Deze verhouding geeft ‘waarde’ weer. Een PE van 10 betekent dat er 10 keer de winst betaald wordt, een PE van 20 betekent dat 20 keer de winst betaald word. Bij 20 duurt het langer voordat het ingelegde geld terug is.
• Het Shiller in de Shiller PE staat voor Robert Shiller, de Harvard professor die in 1996 een onderzoekspaper schreef, waarin hij de betrouwbaarheid van deze maatstaf heeft getest.

De Shiller PE houdt rekening met de inflatie en economische cyclus

De Shiller PE maakt twee aanpassingen in de ‘normale’ PE:
1. Er vindt een aanpassing plaats vindt voor de economische cyclus. Er wordt naar de gemiddelde winst in de afgelopen 10 jaar gekeken in de plaats van alleen het laatste jaar.
2. Winsten en prijzen worden aangepast voor inflatie.