Het Active Asset Allocation Fund (AAAF) heeft 70% cash. We kopen nog niets bij.
Er is veel onzekerheid op markten door twee factoren:
  • hoge inflatie
  • rente verhogingen door centrale bank
Deze factoren zorgen voor onzekerheid bij beleggers. En daar houden beleggers niet van. Hoge inflatie is zand in de economische motor. Die loopt daardoor stoef. De rente verhogingen zorgen voor hogere financieringskosten en dit maakt investeren duurder. Dus worden investeerders terughoudender. De vraag is hoe lang de inflatie hoog blijft en tot hoever de rente verhoogd zal worden.
Alle asset classes in de min, behalve grondstoffen
 
Het unieke dit jaar is dat bijna alle beleggingscategorieën in de min staan. Zie ook bovenstaande tabel, met de rendementen van veel asset classes per jaar (bron: Blackrock). Dit was in 2018 ook, maar dat was veroorzaakt door een (matig) slechte decembermaand, en januari 2019 was een top maand.
Niet alle categorieën staan in de min: grondstoffen zijn de grote uitzondering. Zij zijn mede de oorzaak van de hoge inflatie en nu de groei vertraging. Dit voorzien en goed timen en dit consequent goed doen is onmogelijk.