In deze blog vertellen we over het risico van spaargeld, waarom het 5 sterren bekroonde Active Asset Allocation Fund bijna 70% cash aanhoudt en op welke manier we dit aanhouden.

Sparen vrijwel altijd heel veilig
Beleggen kan gevaarlijk zijn. Maar door het faillissement van de Sillicon Valley en Signature Bank worden we er nog eens aan herinnerd dat spaarders ook niet altijd veilig zijn. Een faillissement van een bank komt gelukkig niet vaak voor. In de VS is het bankensysteem erg gefragmenteerd. Daar komt het vaker voor dat een bank failliet gaat. Gelukkig zijn spaartegoeden vaak verzekerd. Veel landen, niet alle, hebben een beschermingsconstructie, om spaarders te beschermen mocht een bank failliet gaan. Deze maatregel bestaat ook om overloop effecten te voorkomen. In Nederland zijn tegoeden tot 100.000 euro verzekerd, in Amerika tot 250.000 dollar.

Cash aanhouden? Waarom?
Het met 5 sterren bekroonde Active Asset Allocation Fund houdt ook geregeld cash aan en soms een behoorlijke hoeveelheid omdat de strategie de asset allocatie aanpast naar de markt omstandigheden. Er zijn momenten dat het beter is om cash aan te houden dan in aandelen of obligaties belegd te zijn. Vanuit het perspectief van het rendement, maar ook het risico. Cash is nu eenmaal minder risicovol. Momenteel heeft het Active Asset Allocation Fund ongeveer 70% in cash belegd. De strategie van het beleggingsfonds wordt gevoed door waardering en markttrends en van beide kan gezegd worden dat Europese en Amerikaanse aandelen én obligaties nog steeds onaantrekkelijk zijn. Dus houdt het fonds cash aan.

Betekent dit dat het Active Asset Allocation Fund zijn tegoeden op een bankrekening aanhoudt?
Nee, het Active Asset Allocation Fund houdt zijn tegoeden met name aan in een zogenaamd geldmarktfonds. Dit is een beleggingsfonds dat zich richt op waardebehoud en dit doet door voornamelijk in spaardeposito’s (bij banken) en commercial paper (bij bedrijven). Beleggingen – al is de koersbeweging minimaal – met korte looptijd van maximaal een jaar.

Er zijn twee voordelen voor een geldmarkt fonds (boven gewoon sparen):

  1. Je spreidt het risico over veel verschillende partijen – die gaan niet allemaal tegelijk failliet
  2. Je profiteert van een iets hogere rente dan op de spaarrekening (momenteel geven veel geldmarktfondsen tot 2-2,5% rente, terwijl veel Nederlandse banken slechts 0,5% geven)

Een geldmarkt fonds kent ook drie nadelen:

  1. Het fonds is liquide maar moet via een beleggingsrekening worden aangeschaft, hierdoor zijn er meer handelingen nodig om over het geld te beschikken, tenzij je dit als onderdeel gebruikt van je beleggingsportefeuille.
  2. De rente is variabel. De rente kan snel stijgen, maar ook snel dalen. Dit kan ongunstig zijn.
  3. Met het beleggen in een geldmarktfonds zijn kosten gemoeid. Het is tenslotte een beleggingsfonds. Er zijn bijvoorbeeld transactiekosten (aan- en verkoop) maar ook beheerkosten. Hierdoor is een geldmarktfonds pas bij grotere vermogens interessant.

Wij vinden de voordelen belangrijker dan de nadelen. Het Active Asset Allocation Fund belegt momenteel tot 70% cash (LO Funds – Short-Term Money Market (EUR)) en belegt in Chinese en Japanse obligaties en aandelen via iShares. Deze allocatie kan veranderen als de omgeving veranderd, want het Active Asset Allocation Fund past zich aan de omgeving aan. 

★★★★★
Zowel Morningstar als Lipper hebben het fonds de hoogste rating gegeven.